SVK:n seurakirje 1-2021   (Julkaistu: 19.02.2021 12:04)

 

 

SVK                                                                                                      Helsingissä 19.2.2021

Seurakirje 1/2021

 

 

1. SVK:n kevätkokous

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta

3. Seurojen toimihenkilöt

4. Kalatalousalue-edustajien koulutukset

5. Vastuullisen kalastajan ohjeet netissä

6. Pilkille! -haaste talvilomien aikana - jaa tietoa eteenpäin

7. Tarjolla apua aikuisille suunnatun toiminnan kehittämiseksi

8. Fisuun-nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi

9. PilkkiVapapäivää vietetään omatoimisesti kalastaen
10. Kesän riemullisin kalastustapahtuma Vapapäivä järjestetään 12.6.

11. Valtakunnalliset leirit
12. Mitalisarjoja lasten, nuorten ja perheiden kalastuspäiviin
13. Vapaa-ajan Kalastaja 2021 aikataulu

14. Seurakirje vain sähköpostilla, ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite

15. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä

 

1. SVK:n kevätkokous

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidetään lauantaina 24.4. pääkaupunkiseudulla ja etäyhteyksin, paikka tarkentuu myöhemmin.

Asia, jonka seura tai vapaa-ajankalastajapiiri haluaa kevätkokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tulee esittää SVK:n hallitukselle 30 päivää ennen kevätkokouksen pitämistä. Mikäli seuranne haluaa jonkin asian kevätkokouksen käsittelyyn, se on syytä hyvissä ajoin esittää omalle vapaa-ajankalastajapiirille, joka päättää sen esittämisestä kevätkokouksen käsiteltäväksi.
Ennen kevätkokousta pidetään samassa yhteydessä neuvottelupäivä, jonka aiheet tarkentuvat myöhemmin.

 

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta
SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita henkilöjäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut, ja lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => Matkailun jäsenetuja.

 

3. Seurojen toimihenkilöt
Muistattehan, että seuranne toimihenkilöiden pitää olla myös SVK:n jäseniä. Tietoturvamääräysten vuoksi emme saa ylläpitää jäsenrekisterissämme kuin jäsenyyteemme liittyviä tietoja. Toimihenkilötiedon ylläpitäminen ei onnistu, jos seuran toimihenkilö ei ole myös keskusjärjestön jäsen. Toimihenkilö, joka ei ole SVK:n jäsen, ei voi myöskään saada seuran jäsenraportteja, koska hänet katsotaan ulkopuoliseksi henkilöksi.

 

4. Kalatalousalue-edustajien koulutukset

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat valmisteilla ja vapaa-ajankalastajien edustajien toiminnan tulisi olla aktiivista, jotta saadaan laadukkaat ja vapaa-ajankalastajien tarpeet huomioon ottavat suunnitelmat aikaiseksi.

SVK:n kala- ja ympäristötoimikunta järjestää myöhemmin keväällä edustajien koulutustilaisuuksia edustajillemme. Koulutukset pyritään järjestämään fyysisinä tilaisuuksina sekä sähköisinä etäkoulutuksina. Toistaiseksi tilaisuuksien ajankohdat ja paikat eivät ole selvillä, mutta niistä tiedotetaan edustajille myöhemmin.

Koulutuksiin voivat osallistua kalatalousaluetoimintaan nimetyt sekä toiminnasta kiinnostuneet.

 

5. Vastuullisen kalastajan ohjeet netissä
Koronaviruspandemian vuoksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon viranomaisten määräykset ja suositukset. Kalastusharrastusta ei kuitenkaan tarvitse lopettaa, vaan kalastaa voi vastuullisesti niin pandemian kuin kalojenkin kannalta. Suomen Vapaa-ajankalastajat on julkaissut Vastuullisen kalastajan ohjeet, joissa kiinnitetään huomiota koronaturvallisuuden lisäksi kaloihin ja luontoon. Näillä ohjeilla kalastus on meille kaikille turvallista ja virkistävää. Ohjeet löydät: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullisen-kalastajan-ohjeet/

6. Pilkille! -haaste talvilomien aikana - jaa tietoa eteenpäin

Suomen Vapaa-ajankalastajat haastaa talvilomalaiset #pilkille ja avaa kalatalousasiantuntijoiden Kalastajan pakkaslinjan vastaamaan talvilomalaisten kalastuskysymyksiin. 

Lue lisää haasteesta ja pakkaslinjasta https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/haasteet/ 

 

7. Tarjolla apua aikuisille suunnatun toiminnan kehittämiseksi

SVK käynnistää vuoden 2021 aikana uutta toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenseuroja kehittämään uutta kilpailuneutraalia aikuistoimintaa ja houkuttelemaan näin uusia aikuisia toiminnan pariin ja jäseniksi. Toiminnan muotoja ovat:

Apua ja sparrausta etäneuvonnalla
Onko seurassanne idea tai alustava ajatus aikuisille suunnatun kilpailuneutraalin toiminnan käynnistämiseksi, mutta ette ole aivan varma sen toteuttamistavasta tai miten siitä kannattaisi viestiä kohderyhmille? Kehitä ideaa kanssamme! Neuvomme ja annamme ensivaiheen apua idean jatkokehittämiseksi ja tuotteistamiseksi käytäntöön. Apua tarjotaan puhelimitse, sähköpostitse tai vaikka meet-palaverissa. Alkuvaiheen neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille SVK:n jäsenseuroille. Voimme yhdessä myös pohtia, voisiko ideasta jalostua seurapilotti.

Seurapilotit
Seurapilottien tavoitteena on luoda yhteistyössä valittujen seurojen kanssa hyviä, uusia toimintatapoja ja -malleja sekä palveluita, joilla voidaan kannustaa aikuisia kalastusharrastuksen pariin, houkutella uusia aikuisia harrastajia mukaan seuratoimintaan ja jonka avulla seurat voivat kehittää jäsen- ja varainhankintaansa. Keskeiset kokemukset sekä suunnitteluprosessin ajalta että pilotoinnista jatkokehittämisideoineen dokumentoidaan SVK:n toimesta. Toiminnan kautta syntyneitä monistettavia sisältöjä, hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja jaetaan laajemmin kentälle toteutuneiden pilottien jälkeen. Seurapilotteihin voidaan ottaa mukaan rajattu määrä toimijoita vuoden 2021 aikana. 

Seuralivet Facebookissa
SeuraLivet ovat Suomen Vapaa-ajankalastajien Facebook-kanavalla lähetettäviä livelähetyksiä, jotka toteutetaan yhdessä SVK:n jäsenseurojen kanssa. SeuraLivet tuovat seuratoiminnan kautta esille ajankohtaisia kalastusaiheita ja -teemoja, tapahtumia ja aikuisille suunnattua kilpailuneutraalia toimintaa. Kutsu SeuraLive teille käymään ja viestitään toiminnastanne alueenne harrastajille yhdessä!

Lisätiedot: aikuistoiminnan koordinaattori johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi p. 050 573 9332, https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/aikuistoiminta/.

 

8. Fisuun-nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi

Muistattehan ilmoittaa omat nuorisotapahtumanne tai kalakerhonne Fisuun-sivuille tapahtumalomakkeen kautta, jotta alueenne nuoret ja perheet löytävät mukaan tapahtumiinne.

                                                                                        

9. PilkkiVapapäivää vietetään omatoimisesti kalastaen

Kaikki alle 18-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi Pilkkivapapäiväkohteilla, mutta ohjattuja tapahtumia ei tänä talvena järjestetä. Tapahtumia ei olisi voitu järjestää turvallisesti kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

”Haluamme kuitenkin tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden kalastaa arvokalakohteillamme ilmaiseksi. Kaikki Pilkkivapapäivän kohteet ovat kyseisinä päivinä avoinna alle 18-vuotiaille. Aikuiset tarvitsevat kohteille normaalisti kalastusluvan”, ylitarkastaja Mikko Malin Metsähallituksesta sanoo.

Alaikäiset eivät tarvitse erillistä kalastuslupaa, riittää kun on oikealla kohteella oikeana päivänä. Täysi-ikää lähestyvien nuorten kalastajien (15-17 vuotta) kannattaa kuitenkin varata mukaansa henkilöllisyystodistus, jolla iän voi valvojalle osoittaa. Mukana seuraavat täysi-ikäiset voivat hankkia lupansa normaalisti Eräluvat-sovelluksella, -verkkokaupasta tai Eräluvat-palvelunumerosta 020 69 2424, joka on auki arkisin kello 9–16.

Viime vuonna tapahtumaan osallistui 358 lasta perheineen, vaikka tuolloin kaksi kohdetta jouduttiin perumaan heikkojen jäiden vuoksi. Pilkkivapapäivä on kesäloman Vapapäivän sisartapahtuma. Varsinainen Vapapäivä houkuttelee vuosittain kalastuskohteille toista tuhatta lasta.

 

Pilkkivapapäivän kohteet:

Näillä kohteilla saavat alaikäiset kalastaa ilmaiseksi kyseisenä päivänä, vaikka ohjattua tapahtumaa ei järjestetä:

Hämeenlinna, Evo/Niemisjärvet lauantai 27.2.
Salo, Teijo/Matildanjärvi lauantai 27.2.

Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946 968

Mikkelin Valkea keskiviikko 3.3.

Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

Kinnula, Heikinlampi lauantai 6.3.

Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

Kuhmo, Syväjärvi tiistai 9.3. kello 10–15
Sievi, Maasydänjärvi lauantai 13.3.

Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923

 

10. Kesän riemullisin kalastustapahtuma Vapapäivä järjestetään 12.6.

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 12.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kahdellatoista Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 12.6. vuorokauden ajan.

Katso myöhemmin keväällä lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi  ja Facebookàvapapäivä.

Vapapäivän kohteet ovat (alustava tieto):

Teijo, Matildajärvi
Ikaalinen, Teerilampi
Lammi (Evo), Niemisjärvet
Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968.

 

Kivijärvi, Heikinlampi
Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

 

Nurmes, Peurajärvi
Lieksa, Änäkäinen (Ruunaa on nyt ns. omatoimikohde)
Mikkelin Valkea
Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

 

Rovaniemi, Vikaköngäs
Sievi, Maasydänjärvi (kaikki viehekalastus sallittua tapahtuman aikana)
Sodankylä, Ahvenlampi
Kuhmo, Syväjärvi
Vaala, Manamansalo
Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923

 

11. Valtakunnalliset leirit
Vaikka talvi pistää parastaan ja pilkkikausi on hehkeimmillään, on aika paljastaa tulevan kesän leiritarjontaa.
Fisuun- nuorten kesäleiriä varten on varattu Synsiön leirikeskus Kangasniemeltä. Leiri alkaa perjantaina 2.7. ja loppuu 4.7. Mukaan leirille mahtuu 25 junnua iältään 10-16 v.
Perheleireilemään pääsee kahdessa eri paikassa tulevana kesänä. Leireistä ensimmäinen on 14.–16.5. Alavudella Kuorasjärven rannalla ja toinen Kajaanissa Joutenlammen kurssikeskuksessa 13.8.–15.8.
Muistutuksena vielä, että Outokummussa Kolmikannan leirikeskuksessa pidettävälle pilkkileirille on vielä paikkoja vapaana. Leiri alkaa perjantaina 26.3. klo 17:00 ja päättyy sunnuntaina 28.3. klo 15:00.
Leirit järjestetään vain, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja koronarajoituksia noudattaen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot http://www.fisuun.fi  /tapahtumat, leirit.

12. Mitalisarjoja lasten, nuorten ja perheiden kalastuspäiviin!
SVK jakaa jälleen mitaleja nuorten ja perheiden kalastuspäiviin, joiden tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden monipuolista kalastusta ja sekä saada kohderyhmä lähtemään kalaan ja tutustumaan kalastusseurojen toimintaan. Kalastuspäivän voi järjestää minkä tahansa kalastusmuodon ympärille, mutta lasten kestosuosikkeja ovat onkiminen ja heittokalastus. Tapahtuman yhteydessä kannattaa markkinoida seuran muita tapahtumia sekä jäsenyyttä. Myös alueellenne palkattuja nuorten ja lasten kalastusohjaajia voi pyytää tapahtumiin järjestämään toimintaa.

Näkyvyyttä ei ole koskaan liikaa, joten tapahtumiin kannattaa pyytää paikallismedian edustajia tekemään juttua tapahtumasta sekä seuran toiminnasta. Tilaisuutta markkinoidessa on hyvä muistaa paikkakunnalla toimivat puskaradiot sekä muut somekanavat. Ilmoitattehan tapahtumanne myös www.fisuun.fi-sivuille tapahtumalomakkeella (kalastustapahtuman ilmoittaminen – onki- ja perhepäivä), jotta tapahtumanne saadaan näkyviin tapahtumakartalle. Laittakaa kohtaan ”tarvikepyyntö SVK:lle” maininta tarvitsemienne mitalisarjojen määrästä (max. 4 sarjaa/tapahtuma).

Lisätietoja onki- ja perhepäivistä voi kysyä Jannelta puh. 044 547 9116 tai janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi.

13. Vapaa-ajan Kalastaja 2021 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2021:

lehti                  aineistopäivä       ilmestymispäivä
1                       7.12.-20               28.1.
2                       1.2.                     25.3.
3                        12.4.                  3.6.
4                       21.6.                   12.8.
5                       16.8.                   7.10.
6                      11.10.                   2.12.

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan lehtemme järjestötoimintaa-palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 euroa/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa päätoimittajalle aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai mustavalkoisina.

 

14. Seurakirje vain sähköpostilla, ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Muistattehan ilmoittaa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoituksessa tulee olla seuran nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä piiri. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita.

 

15. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä
Ajankohtaista kilpailuja koskevaa tietoa oheisessa kilpailuliitteessä.

 

 

Kalaisaa talvea ja kireitä siimoja!

Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Jaana Piskonen, Ismo Malin, Johanna Antila ja Tarja Lehtimäki

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2021

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2021 ja 2/2021.

 

Huom! Talven ja kevään kilpailuja tullaan järjestämään vain ja ainoastaan, jos se koetaan turvalliseksi. Kilpailupäätöksistä tiedotetaan SVK:n tiedotuskanavia käyttäen ja sitä mukaan, kun uusia päätöksiä tehdään.

Pilkinnän maajoukkuekarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä.

Ruotsissa alun perin ensi vuonna pidettävä Pohjoismaiden Pilkkimestaruus on siirretty vuodelle 2022. Näin ollen vuodelle 2020 karsineella joukkueella on edelleen oikeus osallistua vuoden 2022 kisoihin.

MM-morrikarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä

Suomi ei osallistu Liettuassa ensi vuonna (mahdollisesti) järjestettävään MM-morriin. Syy poisjäämiselle on tätä kirjoittaessa edelleen vallitseva huono pandemian tilanne. Vuoden 2021 kilpailuun karsineella joukkueella on siten oikeus edustaa Suomea vuoden 2022 kilpailussa.

SM-pilkin esikilpailu 2021 on peruttu
SM-pilkki 2021 on peruttu

SM-kiiskipilkki 2021 on peruttu

SM-morri 2021 on peruttu
SM-särkipilkki 2021 on peruttu

Kutsu rautupilkkiin 2021

SM-rautupilkki la 17.4. klo12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 e, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 e. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). Moottorikelkka kuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. Kilpailujärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten, vaan jokainen kilpailija huolehtii itse saaliinsa säilytyksestä, esim. kassin tai pöntön turvin. Lisätietoja: Jari Huhtamella, p. 040 702 5302 ja Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.


Kutsu SM-lohipilkkiin 2021
SM-lohipilkki kisataan Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 18.4. Kilpailuaika klo 10-14, siirtymäajat 30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, Luostontie 1, 99555 Luosto. Kisakanslia avoinna la 17.4. klo 18.00-21.00 (ilmoittautuminen, säännöt, kartta ym. aineisto). Ilmoittautuminen mahdollista myös kilpailupäivänä su 18.4., silloin kilpailupaikalla klo 7.00 alkaen. Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen nimettynä) 30 e. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin ​puheenjohtajalvk@gmail.com​ 14.4. mennessä. Maksut: ​FI  14 56412520076969 (saaja: Lapin Vapaa-ajankalastajat ry).​ Viestikenttään: ”SM-lohipilkki 2021”. Ota maksutosite mukaan. Huom! Silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty. Kilpailujärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten, vaan jokainen kilpailija huolehtii itse saaliinsa säilytyksestä, esim. kassin tai pöntön turvin.  Lisätietoja: Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.

 

 

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

+358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastajalehti.fi

fisuun.fi

ottiopas.fi

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
01.12.2021 18:07 Fisuun-joulukalenterissa lennetään Kalle Kalasääsken matkassa Suomen parhaisiin kalapaikkoihin Lisää >>
01.12.2021 18:04 Katalousalue-edustajien koulutus Rokua 4.12. Etäosallistumismahdollisuus Lisää >>
28.11.2021 18:00 SVKn tiedote: Stadin Kalajunnut on vuoden kalastusseura - valinta oli tänä vuonna poikkeuksellisen helppoa Lisää >>
28.11.2021 17:58 SVKn tiedote: Kansanedustaja Seppo Eskelinen Suomen Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi, uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Janne Heikkinen Lisää >>
22.11.2021 17:41 Mimmit kalastaa! / Marraskuu 2021 Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy